Skip to main content
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 3 of 3 Results
May 3, 2024 - Otpornost hrvatskog društva uslijed COVID-19 pandemije - SOCRES
Matković, Teo; Ančić, Branko; Bagić, Dragan; Bilić, Paško; Brajdić Vuković, Marija; Cepić, Dražen; Puđak, Jelena; Rodik, Petra; Šuljok, Adrijana; Tonković, Željka, 2024, "Panel istraživanje stavova i iskustava stanovnika Hrvatske vezanih uz pandemiju bolesti COVID-19: Kako živimo u pandemiji?", https://doi.org/10.23669/18WAHG, CROSSDA, V1, UNF:6:25h1yKGlbIpn99WDsus6/w== [fileUNF]
Panel istraživanje je provedeno u okviru projekta Otpornost hrvatskog društva uslijed COVID-19 pandemije - SOCRES. Upitnikom provedenim nad istim skupom sudionika u tri točke mjerenja kroz 15 mjeesci (kolovoz-listopad 2020., ožujak-travanj 2021. te studeni-prosinac 2021.) nastoja...
May 18, 2021 - Otpornost hrvatskog društva uslijed COVID-19 pandemije - SOCRES
Ančić, Branko; Bagić, Dragan; Brajdić Vuković, Marija; Matković, Teo; Rodik, Petra; Šuljok, Adrijana, 2021, "Istraživanje stavova i iskustava stanovnika Hrvatske vezanih uz pandemiju bolesti COVID-19", https://doi.org/10.23669/BXMSCI, CROSSDA, V1, UNF:6:YLTXblaDWy5I4jZSz2L32w== [fileUNF]
Istraživanje je provedeno u okviru projekta Otpornost hrvatskog društva uslijed COVID-19 pandemije - SOCRES. Upitnikom se nastojalo istražiti značajnije promjene u populaciji nastale uslijed pandemije COVID-19, uključujući promjene u razini prihoda, uvjeta rada, osobnog i institu...
Otpornost hrvatskog društva uslijed COVID-19 pandemije - SOCRES logo
Oct 16, 2020
Projekt SOCRES vođen je pitanjem što je to što jača kapacitete pojedinaca, skupina, zajednica i organizacija, ili društva općenito, da mogu pozitivno odgovoriti na prijetnje i negativne učinke katastrofa poput COVID-19 pandemije.
Add Data

Sign up or log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.

Contact CROSSDA Support

CROSSDA Support

Please fill this out to prove you are not a robot.

+ =