Skip to main content
Cilj projekta je ispitati dugoročne efekte međuetničkog kontakta na ideološke i međuetničke stavove i ponašanja djece, adolescenata i njihovih roditelja, pripadnika većine i manjina, u četiri višeetničke zajednice u Republici Hrvatskoj. Jedinstven kontekst ispitivanja su manjinske i većinske škole, u kojima se nastava odvija na manjinskom jeziku (srpski, talijanski, mađarski i češki) ili pak na jeziku većine (hrvatski), a uključivanje čak četiri manjinske zajednice čini projektni prijedlog sasvim originalnim. Kao mogući mehanizmi djelovanja kontakta na međugrupne stavove i ponašanja istražit će se međugrupna prijetnja (realna i simbolička, te međugrupna tjeskoba), te, posebno, socijalne norme. Istraživanje predstavlja iskorak, jer zahvaća nekoliko aspekata međugrupne prijetnje kao posredujućeg mehanizma u odnosu međugrupnog kontakta i međugrupnih stavova i ponašanja, kao i temeljne izvore utjecaja u djece i adolescenata: roditeljske, vršnjačke i školske norme.
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 1 of 1 Result
Mar 15, 2022
Čorkalo Biruški, Dinka; Jelić, Margareta; Pavin Ivanec, Tea; Tomašić Humer, Jasmina; Rebernjak, Blaž; Pehar, Lana; Uzelac, Ena, 2022, "Integration processes of majority and minorities in ethnically mixed communities", https://doi.org/10.23669/EEN9PN, CROSSDA, V1, UNF:6:R9cZovPIvXx9UcoEhHB5RQ== [fileUNF]
These data were used in order to (1) investigate the relationship between intergroup contact, perception of intergroup threat and ideological attitudes and behavioral intentions among members of ethnic majority and minority groups, (2) investigate the role of social norms in rela...
Add Data

Sign up or log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.

Contact CROSSDA Support

CROSSDA Support

Please fill this out to prove you are not a robot.

+ =